Díjfizetés

Használatarányos elektronikus útdíj J2, J3 és J4 kategóriák számára

2013-ban érvényes e-matrica díjszabás D1 és B2 járműkategóriák számára


Motorkerékpárok esetén a heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1 470 Ft.

D1 díjkategória:Motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű bármilyen vontatmánnyal is.
B2 díjkategória: A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok, lakóautók és személygépkocsik bármilyen vontatmánnyal is.

A díjat a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt kell megfizetni! Az úthasználati jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes.

Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók: 

 - A heti matrica 10 napig érvényes.
- havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig.
- éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig. 

Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot.

forrás: www.autopalya.hu (ÁAK Állami Autópályazekelő Zrt.) díjtáblázataJogszabályi háttér

GKM rendeletek